ข่าวกิจกรรม วันที่ 16/02/2017 |
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมขบวนเกียรติยศผ้าพระบฏพระราชทานและร่วมริ้วขบวนผ้าพระบฏ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น.ที่บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าศาลาประดู่หก สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีอัญเชิญและปล่อยขบวนเกียรติยศแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน ประกอบด้วย ผ้าพระบฏพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และผ้าพระบฏหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวน 48 ขบวน เนื่องในเทศกาลประเพณีมาฆบูชา ประจำปี 2560โดยริ้วขบวนผ้าพระบฏเคลื่อนตามถนนราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ระยะทางประมาณเกือบ 2 กิโลเมตร พร้อมด้วยนายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี สำหรับการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมทำบุญและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันมาฆบูชาโดยน้อมนำโอวาทปาฏิโมกข์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช ให้เป็นงานบุญนานาชาติ และสนับสนุนการเสนอพระบรมธาตุเจดีย์ สู่มรดกโลก อีกทั้งเพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมโดยเน้นการรักษาและสร้างผ้าพระบฏให้เป็นเครื่องพุทธบูชาของพุทธศาสนิกชนโลก

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ