ข่าวกิจกรรม วันที่ 16/02/2017 |
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน เรียนรู้จากภูสู่ทะเล รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่ 2 นครศรีธรรมราช ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2460 เวลา 10.45 น. นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน เรียนรู้จากภูสู่ทะเล รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่ 2 นครศรีธรรมราช ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 42 คน เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2460 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร และโรงเรียนปากพนัง

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ