ข่าวกิจกรรม วันที่ 16/02/2017 |
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีรับมอบและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. 2560

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าพระบฏพระราชทานที่อัญเชิญจากอำเภอปากพนัง จำนวน 5 ผืน คือ ผ้าพระบฏพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานผ้าพระบฏมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เนื่องในงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวนครศรีธรรมราช โดยหลังประธานในพิธีประกอบพิธีรับมอบผ้าพระบฎพระราชทาน ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ขณะเดียวกันขบวนแห่ผ้าพระบฏจากอำเภอปากพนังได้เคลื่อนขบวนจากศาลาประดู่หกไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และหลังเสร็จพิธี เวลา 19.00 น. มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมหนังตะลุงและมโนราห์ด้วย
สำหรับการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งเกิดขึ้นและสืบเนื่องมากว่า 700 ปี จากตำนานที่เล่ากันว่า ในปี พ.ศ. 1773 ขณะที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช กษัตริย์ของนครศรีธรรมราช กำลังสมโภชพระบรมธาตุเจดีอยู่นั้น ชาวเมืองอินทปัตย์ซึ่งกำลังเดินทางไปนมัสการพระธาตุที่ศรีลังกา ได้ถูกพายุพัดจนเรือแตก มีผู้รอดชีวิตราว 10 คน มาขึ้นฝั่งที่เมืองปากพนัง พร้อมด้วยผ้าขาวผืนยาวมีภาพพุทธประวัติเขียนไว้ เรียกกันว่า “ผ้าพระบฏ” ชาวเมืองปากพนังจึงนำมาถวายพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช และพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ได้โปรดให้นำผ้าดังกล่าวขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ปีนั้น และตั้งแต่นั้นมาจึงทำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย อำเภอปากพนัง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช และตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า นับเป็นวาระพิเศษในประเพณีสำคัญของจังหวัด ที่พระราชวงศ์ชั้นสูงของประเทศ อันประกอบด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ได้พระราชทานผ้าพระบฏมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ถือเป็นสิริมงคลแก่ชาวนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่ง ผ้าพระบฏพระราชทานทั้ง 3 ผืนนี้ จะได้นำขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันมาฆะบูชา เท่ากับเป็นการส่งเสริมการนำพระบรมธาตุสู่มรดกโลก ถือเป็นปูชนียสถานที่มีชีวิตมายาวนานกว่า 700 ปี ยังอยู่ในความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ