ข่าวกิจกรรม วันที่ 16/02/2017 |
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) เนื่องในเทศกาลประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560

ปลัดอบจ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ ในพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) เนื่องในเทศกาลงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2560
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.09 น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) เนื่องในเทศกาลประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560 และเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์พิธีกวนข้าวมธุปายาส ต่อนายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายทหาร สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับ ข้าวมธุปายาส เป็นข้าวทิพย์ที่นางสุชาดา บุตรกฎุมพี มหาเศรษฐีแห่งบ้านเสนานิคม ณ ตำบลอุรุเวลา ประเทศอินเดียในพุทธกาล จัดปรุงขึ้นแล้วนำไปถวายพระมหาบุรุษก่อนที่จะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากพระองค์ได้เสวยข้าวมธุปายาสของนางสุชาดาแล้วก็ได้ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณในย้ำรุ่งของคืนนั้นเอง ชาวบ้านจึงเชื่อว่าข้าวมธุปายาสเป็นอาหารทิพย์ช่วยให้สมองดี เกิดปัญญาแก่ผู้บริโภค ทำให้ผิวพรรณผ่องใส อายุยืนยาว และเป็นโอรสขนานเอกบันดาลความสำเร็จแก่ผู้บริโภค ซึ่งพิธีกวยข้าวมธุปายาสในปัจจุบันนิยมทำกันในวันขึ้น 13 และ 14 ค่ำเดือนสาม ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ข้าวในนาออกรวงเป็นน้ำนมข้าว เพราะน้ำนมข้าวเป็นเครื่องปรุงสำคัญและใช้วัดเป็นสถานที่ในการกวนข้าวมธุปายาส ซึ่งวัดเป็นสถานที่รวมจิตใจพุทธศาสนิกชน

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ