ข่าวการเงิน วันที่ 14/09/2015 |
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณโอนครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๘

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณโอนครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๘ ที่นี่

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ