ข่าวการเงิน วันที่ 17/07/2015 |
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ ( ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘ )

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ไตรมาสที่ ๓ ( ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ที่นี่

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ