ข่าวการเงิน วันที่ 06/05/2015 |
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ( ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘ )

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ