ข่าวการเงิน วันที่ 02/03/2015 |
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

Download file ไฟล์แนบรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ