ข่าวการเงิน วันที่ 18/02/2015 |
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ( ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 )

Download file 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ